Dūmtraukių remontas

VĮ „Ignalinos AE“
Data: 2009 metais

UAB „Dūmtraukis“ atliko VĮ „Ignalinos AE“  technologinio azoto ir katilinių cecho mūrinio dūmtraukio H-100m bei mūrinių dūmtakių remonto darbus. Buvo atlikti sekantys darbai:
- Pažeistos futeruotės tarp atž.+15,3 ÷ +100,0m demontavimas;
- Dūmtraukio vidinių mūrinių paviršių nuvalymas ir torkretavimas;
- 8 – nių futeruotės žiedų tarp atž.+15,3 ÷ +100,0m atstatymas molinėmis pilnavidurėmis plytomis su spec.rūgštims ir karščiui atspariu skiediniu, prieš tai įrengiant futeruotės žiedų atramines gembes;
- Papildomų suveržiamųjų žiedų įrengimas (10 vnt) dūmtraukio išorėje, lipynių bei apžiūros aikštelių metalo konstrukcijų pakeitimas;
- Signalinio apšvietimo el.instaliacijos ir žaibosaugos sistemos pilnas pakeitimas;
- Dūmtakių vidinės dalies futeruotės ir g/b plokščių remontas, sienų ir lubų torkretavimas spec. rūgštims ir karščiui atspariu skiediniu;
- Dūmtakių išorinės dalies sienų aptaisymas profiliuotos skardos lakštais;
- Palipimo kopėčių bei aikštelių reikalingų priėjimui prie sprogimo vožtuvų įrengimas

Nuotraukų galerija