Darbai uždarose talpose

- filtrų, deaeratorių, kondensato, vandentiekio vandens, chemikalų bakų ir kitų talpų vidinių ir išorinių paviršių remontas
- mazuto rezervuarų valymas, atliekų šalinimas bei utilizavimas
- talpų vidinių paviršių plovimas, valymas smėliasrove, antikorozinė apsauga