Integruotos vadybos sistema

Įmonėje yra įdiegta integruotos kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir
sveikatos vadybos sistema ir atitinka standartus ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007
plačiau...


UAB „DŪMTRAUKIS“
INTEGRUOTOS
KOKYBĖS, APLINKOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VADYBOS SISTEMOS
P O L I T I K A
Pagrindinė įmonės veikla yra energetinių statinių ir įrenginių (dūmtraukių iki 250m, rezervuarų, katilų, vamzdynų), aukštuminių bei kitų pramonės objektų remontas, rekonstrukcija, priežiūra ir susiję statybos darbai
Siekdama pilnai tenkinti vartotojų poreikius ir reikalavimus, saugoti aplinką, užtikrinti kokybišką, pelningą ir saugų įmonės darbą, įmonės vadovybė
į s i p a r e i g o j a :
• Nuolat gerinti efektyvumą, veiksmingumą ir sistemingai peržiūrėti integruotą vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus.
• Vykdyti pagrindinę veiklą laikantis klientų, teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų.
• Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbą pagal kompetenciją.
• Kasmet formuoti darbuotojams tikslus ir uždavinius vadybos sistemos politikos įgyvendinimui.
• Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir ugdyti įmonės darbuotojų atsakomybę už kokybišką darbą.
• Bendradarbiauti su tiekėjais ir subrangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir darbo rezultatams.
• Vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus ir kontroliuoti aplinkos apsaugos aspektus.
• Reguliariai identifikuoti profesinę riziką, tobulinti darbo vietų saugos sąlygas ir kontroliuoti susirgimų ir sužeidimų prevencinius veiksmus.
• Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
• Supažindinti visus darbuotojus ir suinteresuotąsias šalis su integruotos vadybos sistemos politika.

Direktorius O.Anančenko
2010 05 05